සැබෑ ආදරය නේ?....

සැබෑ ආදරය නේ?....
සර්වශුභවාදියා: තියෙනවා මචන් තියෙනවා. අපි විස්වාසයෙන් හෙව්වොත් සැබෑ ආදරය විදින්න පුලුවන්...."
සර්වඅශුභවාදියා: "ඔහොම එකක් කොහෙද බං අපිට හම්බෙන්නේ. අතැරලා දාපන්"
යථාර්තවාදියා: "ඔය එක එකා මහා ලොකු සීනිබෝල කතා කිව්වට ඕකේ ඇති මහා ලබ්බක් නෑ බං. ඔය මොකෙත් තියෙන්නේ ඇලීමක් තමයි"
භෞතිකවාදියා: "කොහමත් ඕක ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අත්දැකලා මොළයේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරිත්වය හින්දා හට ගන්න උත්තේජනයක්නේ. ඕක මනින්න හරි ඒකකයක් නැති හින්දා සැබෑව කියන්නේ මොන අවස්තාවෙද කියල කියන්න බෑ. අනෙක ඕක හොයාගත්තා කියල ඵලක් තියෙන්වද? නිකන් මොළයේ ක්‍රියාකරිත්වයට ඇතිවෙන අන්වශ්‍ය බලපෑමක් විතරයි"
අඥෙයවාදියා(sceptic): "සැබෑ? ඕකෙ සෑබෑ ස්වරූපයක් තියෙන්න පුලුවන්ද? අනෙක ඔය ආදරය කියල එකක් තියෙනවා කියල විස්වාස කරන්න පුලුවන්ද?"
රොමාන්තිකවාදියා: "අහෝ මිත්‍රය... වියළී ගිය කතරකට වටෙන්නාවූ සිහිල් දිය බිදක් මෙන් ප්‍රේමය වනාහි මාන්වයාට දැනෙනාවූ කෙතරම් ආනන්දනීය හැගීමක්ද. යමෙක් සැබෑ ප්‍රේමය වටහා ගන්නේ නම් එය කෙතරම් භාග්‍යක්ද"
ශූනයවාදියා: සැබෑ ආදරය? එහෙම එකක් නෑ. කොටින්ම ජීවිතය කියල එහෙකුත් නෑ. තෝත් නෑ. මාත් නෑ" :v

Comments

Popular Posts